Miloš Sorak

  +387 65 910 154
 sorakmilos@yahoo.com
  Cerska 42, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Učešće u izradi projekata:

  1. Projektovanje i implemenacija sistema menadžmenta kvalitetom prema modelu ISO 9001:1994, ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008, u 25 preduzeća u RS (preduzeća su serifikovana od strane Lloydsa, SGS, OQS i TÜVadria)

Spisak organizacija u BIH i okruženju u koje je izvršeno projektovanje i implemenacija sistema menadžmenta kvalitetom

Red. Br.Naziv organizacije
1Eko- Bel – Banja Luka
2Čajavec – Mikroelektronika – Banja Luka
3MaxMara- Banja Luka
4“EXCLUSIVE LINGERIE” doo Banja Luka
5Alumina – Kneževo
6SITEL – Novi Sad
7Mahnjača – Žepče
8Baja Company- Derventa
9Tehnosint – Laktaši
10Latinmont – Laktaši
11Institut za Zaštitu, ekologiju i informatiku- Banja Luka
12Drvoprdex- Banja Luka
13TRI BEST – Banja Luka
14ELAS – Banja Luka
15Žitoprerada – Prijedor
16V&Z ZAŠTITA – Banja Luka
17Advokatska firma SAJIĆ- Banja Luka
18ZIBL- Banja Luka
19KIS Produkt – Banja Luka
20Lugonjić MR d.o.o. – Brčko
21Dunav Osiguranje – Banja Luka
22Korporacija  INTEGRAL INŽENJERING – Banja Luka
23Krajina Klas – Banja Luka
24Bosnamontaža – Prijedor
25JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci – Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
26ADRIALINE – Banja Luka

Napomena: U više navedenih firmi sam hronološki projektovao i implementirao ISO 9001:1994, ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. Do sada sam projektovao i implementirao ISO 9001:2015 u preduzeće KIS Produkt – Banja Luka; MaxMara- Banja Luka;  “EXCLUSIVE LINGERIE” doo Banja Luka; JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci – Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu; ADRIALINE – Banja Luka.

  • Projektovanje i implemenacija sistema za upravljanje proizvodnjom (planiranje, materijalno obezbjeđenje i raspodjela posla) i kontrole procesa proizvodnje u 6 preduzeća u RS

Spisak organizacija u RS u kojim je izvršeno projektovanje i implemenacija sistema za upravljanje proizvodnjom:

Red. Br.Naziv organizacije
1MaxMara- Banja Luka
2Alumina – Kneževo
3Latinmont – Laktaši
4TRI BEST – Banja Luka
5KIS Produkt – Banja Luka
6Bosnamontaža – Prijedor

Napomena: U nekim od navedenih firmi projektovao i implementirao sam metode (alate) za upravljanje proizvodnjom 5 S i TPM.

  • Projektovanje i implemenacija Lean sistema za optimizaciju poslovnog procesa  
Red. Br.Naziv organizacije
1MaxMara- Banja Luka