Gordana Višekruna

  +387 65 568 647
 gvisekruna@gmail.com
  Božidara dr Adžije 73, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Prilikom uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom  prema ISO 9001:2008 vrše se i obuke zaposlenih oko uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom i obuka za intene provjerivače. Sve obuke se vrše tako što se priprme prezentacije u Power Pointu da slušaoci mogu pratiti predavanje putem video bima, a takođe oni dobiju ta predavanja u štampanoj formi.

Klijent

«MB Modul» d.o.o. Prijedor

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Milan Mamlić, direktor

Telefon: +387 52 334 290

E-mail: mbmodul@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

30.06.2008. – 08.07.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent

“Fratello trade”a.d. Banja Luka 

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Mario Derajić

Telefon: + 387 51 394 110

E-mail: derajic@fratello-trade.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

01.09.2006-03.05.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Projektovanje, uvođenje i sertifijakcija sistema menadžmenta kvalitetot u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesa sa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca. 

Klijent

“Fast Food Pizzeta” d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Vida Udovčić

Telefon: + 387 51 307 002

E-mail: pizzeta@spinter.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

26.01.2007-23.01.2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Projektovanje, uvođenje i sertifijakcija sistema menadžmenta kvalitetot u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesa sa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca. 

Klijent

“KMK” d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Milorad Mirčeta

Telefon:+ 387 51 456 131; 456 132

E-mail: kmk@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

01.11.2006-.27.09.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Projektovanje, uvođenje i sertifijakcija sistema menadžmenta kvalitetot u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesa sa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.