Goran Janjić


 gjanjic@urc.bl.ac.yu
  Subotička 59h, Banja Luka
  Zanimanje: Informacione tehnologije, Upravljanje i organizacija MSP, Upravljanje kvalitetom

Klijent

ELEKTROKRAJINA, Banja Luka


Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Sonja Tovilović

Telefon: 051/246-302; 051/215-472; 051/220-840

E-mail: info@elektrokrajina.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Integrisani sistem  upravljanja prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i  OHSAS 18001

Klijent

KALDERA, Laktaši

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Ranka Tomić- Stojković

Telefon: 051/580 371

E-mail: stojkovic@kalderacompany.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

2008/2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Integrisani sistem upravljanja prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Klijent

”KOSMOS” a.d. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Ranko Mirošljević

Telefon: 051/213-486

E-mail: kosmos@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Sistem upravljanja prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000

 

 

Klijent

”HGP” Prnjavor

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Slavko Marić

Telefon: 51 648 072

E-mail:

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

2006.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Integrisani sistem upravljanja prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

 

 

Klijent

Gradska uprava Banja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Ljiljana Vasojević Radovanović

Telefon: 051/244-445

E-mail: ljiljana_v_radovanovic@banjaluka.rs.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

2005.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Sistem upravljanja prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000

Klijent

”Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Aleksandar Protić

Telefon: 050/211 114

E-mail:  hev@henavrbasu.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

2003/2004.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Integrisani sistem upravljanja prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.