Duško Vučić

  +387 51 325 020
 office@aced.ba
  Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Luka
  Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Treninzi se izvode u formi teorijske nastave i praktičnih vježbi. Praktične vježbe kod učesnika podstiče inicijativu za kreativan rad u rješavanju konkretnih problema sa kojim se susreću u svakodnevnom radu. Nastava se izvodi kroz predavanja i diskusiju, uz primjenu savremenih metoda kao što su: video prezentacija, internet podrška edukativnom procesu, metode interaktivne komunikacije, kreativne radionice i studije karakterističnih slučajeva. Posebna pažnja se posvećuje obradi i rješavanju praktičnih problema.

Rad se odvija u grupama sa optimalnim brojem učesnika. Pored sertifikovanih predavača u nastavi se angažuju i istaknuti stručnjaci iz prakse. Vježbe i studije primera iz prakse se realizuju u komunikaciji sa vodećim Internet provajderima i uspješnim preduzećima u oblasti poslovanja.

Klijent

IOCC – Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Dean Triantafilou, izvršni direktor

Telefon: +1 410 243-9820

E-mail: CTriantafilou@iocc.org

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Maj 2009. god – decembar 2009. god.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Pokretanje preduzetništva među studentima. Predavanja na teme:

Strategijski i operativni menadžment

Upravljanje ljudskim i finansijskim resursima

Preduzetništvo i marketing

Verbalne i neverbalne komunikacije

Upravljanje sistemom kvaliteta

Poslovne finansije i finansijsko savjetovanje

IT Marketing

Pisanje poslovnih planova i poslovni konsalting

Mediji i odnosi sa javnošću

Klijent

USDA – Ministarstvo poljoprivrede SAD-a

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:

Telefon: –

E-mail: – 

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 1998. god – 2005. god.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Unaprijeđenje lokalnih nevladinih organizacija. Predavanja na teme:

Osnovni organizacioni razvoj i upravljanje NVO-a

Pisanje prijedloga projekta

Narativno i financijsko izvjestavanje

Strateško planiranje

Javno zagovaranje i lobiranje

Izgradnja mreža i koalicija

Razvoj marketinškog i poslovnog plana

Vještine medijske promocije

Volonterski rad

Prikupljanje sredstava

Klijent

USDA – Ministarstvo poljoprivrede SAD-a

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:

Telefon: –

E-mail: –

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 1998. god – 2005. god.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja. Predavanja na teme:

Lokalni i regionalni održivi ekonomski razvoj

Razvoj klastera

Izrada strategija ruralnog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou

Razvoj partnerstva između javnog i privatnog sektora

Priprema i provođenje projekata u poljoprivrednom, prehrambenom i industrijskom sektoru

Razvoj poslovnih planova, procjena tržišta, investiciono planiranje i procjena rizika proizvodnje

Razvoj zadružnog sektora i organizacioni razvoj zemljoradničkih zadruga

Jačanje udruženja poljoprivrednih proizvođača

Konsultantske usluge i edukacija iz poljoprivredne proizvodnje: voćarstvo, stočarstvo, biljna proizvodnja, povrtlarstvo, itd