Dušanka Todorović

  +387 55 201 251
 todorov@telrad.net
  Njegoševa 30/22, Bijeljina
  Zanimanje: Prehrana, upravljanje kvalitetom

Klijent: „Tanasić“ d.o.o. Dvorovi

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Tanasić Pero
Telefon:065/300-666
E-pošta: tanasic5@hotmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):April 2009. – decembar 2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema organizacije za HACCP principe; prerada i konzervisanje voća i povrća;certificirani, decembar 2009 – TÜV Thüringen

Klijent: „BN – DUKAT“ d.o.o. Brodac

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Pajić Nenad
Telefon:065/723-463
E-pošta: pnenad@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): Mart 2010. – jul 2010.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultacije za pripremu poslovnog sistema prema standardu ISO 9001:2000 i HACCP principima,prerada i proizvodnja mlinskih proizvoda,certificiranje u toku.

Klijent: „Sava – Semberija“ Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba:Milanka Pavlović
Telefon:065/938-847
E-pošta: savasemberija@ymail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): Mart 2010. – decembar 2010.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultacije za pripremu poslovnog sistema prema standardu ISO 9001:2000 i HACCP principima,prerada i konzervisanje voća i povrća,certifikacija u toku