Dragica Ristić

  +387 51 215 744
 info@komorars.ba
  Đure Daničića 1/2 , Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga
Prilikom uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2000 vrše se i obuke zaposlenih oko uvoenje menadžment sistema i ibuka za intene proverivače. Sve obuke se vrše tako što se priprme prezentacije u Pwer Pointu da slušaoci mogu pratiti predavanje putem video bima, a takođe oni dobiju ta predavanja u štampanoj formi.

Klijent: «Elektro Nešo» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Nenad Malić, direktor
Telefon: 051/214 366, 065/587 726
E-mail:elektroneso@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
03.03.2008 – 27.10.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Fama» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Radojka Kuzmanović, direktor
Telefon:051/551 282, 065/561 561
E-mail: fama@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
27.11.2007 – 23.04.2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Elektro plan» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Darko Klak, direktor
Telefon: 051/461 380, 065/513 867
E-mail:elektroplan@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
Oktobar 2007 – Aprila 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Miltex» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Mile Knežević, direktor
Telefon: 051/ 300 328
E-mail:miltex

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
Novembar 2006 – Oktobra 2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «M&M Izoterm» d.o.o. Laktaši

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Miloš Mačinković
Telefon: 051/740 883
E-mail:mmizoterm@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
26.11.2007- 10.04.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Smrčak» d.o.o. Zvornik

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Dragica Mijatović, direktor
Telefon: 056/210 365
E-mail: smrcakzv@spinter.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
20.08.2007. – 10.08.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «CREDO» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Mirjana Stupar
Telefon: 051/213 960
E-mail: credo@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
09.10.2006. – 28.05.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «COMPEX» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Nenad Bodiroža
Telefon: 051/301 862, 306 833
E-mail: compex@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
20.06.2007. – 07.07.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Flor» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Maja Vujičić
Telefon:065/ 603 400
E-mail:flor@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
23.11.2006. – 29.11.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Mushroom» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Milan Zorić
Telefon: 051/552 094, 065/690 058
E-mail:mushroom@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
26.12.2006. – 10.12.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «IGM International» Laktaši

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Miroljub Gatalica
Telefon: 051/501 159
E-mail:igm@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
20.08.2007. – 28.02.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Dragičević» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Ljubomir Dragičević, direktor
Telefon: 051/ 323 760
E-mail:dragicevic@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
20.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «MB Modul» d.o.o. Prijedor

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Milan Mamlić, direktor
Telefon: 052/334 290
E-mail:mbmodul@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
30.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Vodex» d.o.o. Prnjavor

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Ljubiša Vojvodić, direktor
Telefon: 051/663 753, 065/ 530 380
E-mail:vodex@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
30.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Naš dom MB»d.o.o. Gradiška

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Boro Gogić, direktor
Telefon: 051/837 070, 065/ 916 416
E-mail:nasdom@rskoming.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
26.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Twins prom» d.o.o. Gradiška

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Vladan Zeljaja, direktor
Telefon: 051/814 921, 065/ 855 795
E-mail:twins@rskoming.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
18.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent: «Montmontaža» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Uroš Šarić, direktor
Telefon: 051/394 095, 065/ 589 589
E-mail:montinox@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
20.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000.