Dragan Milovanović

  +387 51 430 052
 dragan.milovanovic@ef.unibl.org
  Majke Jugovića 4, Banja Luka
  Zanimanje: Restrukturiranje preduzeća, Krizni menadžment, Poslovno planiranje, Poslovne finansije