Dragan Čvoro

  065/784-617
 dragancvoro@yahoo.com
  Majke Jugovića 23, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom