Dragan Čomić

  +387 65 392 873
 ikor.institut@gmail.com
  Banović Strahnje 10, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Prilikom obavljanja edukacije i treninga, koristi se LPC (Learn, Practice, Communicate) metoda. U prvoj fazi L- učenje, usvajaju se nova znanja,uz uvažavanje različitih stilova učenja.
Practice-faza vježbanja Praktična primjena novostećenog znanja kroz simulacije, vođenje diskusija i rad na stvarnim slučajevima.
Communicate-komuniciranje, integrisanje svega naučenog u primjenjivo znanje ili vještinu.

Prilikom usaglašavanja poslovanja sa zahtjevima različitih standarda edukacije se vrše obučavanjem top menadžmenta, predstavnika rukovodstva za kvalitet, kao i svih radnika uključenih u sisteme menadžmenta.
Metodologija obuke i treninga je zasnovana na pojedinačnom i grupnom radu, uz razradu konkretnih primjera na predmetnom preduzeću, kao i primjera dobre domaće i inostrane prakse.
Stavljanje akcenta na uključivanje svih i razmjenu informacija.
Za svaku edukativnu aktivnost izrađeni štampani materijali, dostupnost trenera i nakon završene edukacije.

Klijent:Blagorad doo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Milenko Blagojević
Telefon:065 511 870
E-pošta: bbojan@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2007.-30.07.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda

Klijent:Industrijske plantaže AD

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dario Jokanović
Telefon: 065 525539
E-pošta: ind.plan@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):03.03.2007-03.12.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda
Usaglašavanje poslovanja sa FSC standardima za šumarstvo

Klijent: Auto Milovanović

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dejan Milovanović
Telefon: 051 228 522
E-pošta: office@automilovanovic.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2009-

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda

Klijent: Šumaplan doo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Duško Topić
E-pošta: sumaplan@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):05.10.2007-12.04.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda

Klijent:Beoplast doo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Ilija Kiklić
Telefon: 051 586 421
E-pošta: info@beoplast.info

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.06.2008-01.03.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda
Priprema preduzeća za upravljanje sistemom zaštite životne sredine po zahtjevima ISO 14001 standarda