Đorđe Dimitrijević

  +387 65 596 731
 advokat_dimitrijevic@yahoo.com
  Ivana Franje Jukića 2, Banja Luka
  advokat
KlijentBDK Advokati OAD Beograd, Republika Srbija (u saradnji sa domaćim advokatima)
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: advokat Dijana Pejić, u saradnji sa BDK Advokati OAD Beograd
Telefon: +387 51 250 641
E-mail: dijanap186@gmail.com  
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)april 2016 – mart 2017
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)Pružanje pravnih savjeta domaćim i stranim pravim i fizičkim licima iz oblasti privrednog i građanskog prava, sa posebnim fokusom na korporativno pravo, pravo energetike i infrastrukture i pravo na nekretninama.
KlijentKaranović & Nikolić OAD Beograd, Republika Srbija (u saradnji sa domaćim advokatima)
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: advokat Nihad Sijerčić, u saradnji sa Karanović & Nikolić OAD Beograd
Telefon: +387 33 844 000
E-mail: nihad.sijercic@karanovic-nikolic.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)septembar 2012 – mart 2016
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)Pružanje pravnih savjeta domaćim i stranim pravim i fizičkim licima iz oblasti privrednog i građanskog prava, sa posebnim fokusom na korporativno pravo, pravo energetike i infrastrukture i pravo na nekretninama.