Dijana Komosar

  +387 65 633 999
 kdijana@poen.net
  Mlade Bosne bb, Banja Luka
  Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Kada su u pitanju seminari tj. obuke i radionice opis metodologije je slijedeći:

 1. Međusobno upoznavanje i predstavljanje
 2. Upoznavanje sa sadržajem obuke, radionice
 3. Prelaženje tema uz pokretanje diskusija na teme koje se obrađuju
 4. Prezentacija u PowerPoint-u, upotreba Flip-charta, upotreba pripremljenog materijala zavisno od teme radionice (gotove mape, planovi kao i oni koji se tokom rada trebaju „ispuniti“)
 5. Primjeri iz prakse
 6. Ovladavanje korištenjem alata za rješavanje problema
 7. Zadatak i rad u grupama
 8. Prezentacija po grupama
 9. Pitanja i diskusije
 10. Materijali u elektronskom i štampanom obliku

Pružanje konsultantskih usluga

 1. Upoznavanje i predstavljnaje
 2. Razgovor sa rukovodstvom
 3. Upoznavanje sa sadržajem (planom radnji u vezi pružanja konsultantskih usluga)
 4. Analiza postojećeg stanja
 5. Definisanje problema i ciljeva
 6. Izvještaj o svemu do dotad urađenom
 7. Prijedlog mjera
 8. Master plan (ciljevi, aktivnosti, nosioci, vrijeme/termini)
 9. Izvještaj o svemu  dotad urađenom
 10. Implementacija mjera
 11. Praćenje i kontrola
 12. Korektivne mjere
 13. Izvještaj o ostvarenim rezultatima

Napomena: popunjava samo pružalac trening usluga

Klijent

Privredna komora RS

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Nada Budiša

Telefon: 051 215 578

E-mail: nadab@bl.komorars.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

 11-12.06.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Seminar na temu: ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA I POZICIONIRANjE PROIZVODA

Značaj i metode prikupljanja

informacija u procesu donošenja marketinških odluka

Istraživanje tržišta ( primjer)

Analiza tržišta: elementi, kriterijum i značaj

Metode i tehnike za izradu marketing strategije

Uvod u izradu marketing plana

Elementi i alati za izradu marketing plana  (primjer izrade marketing plana)

Marketing kao poslovna funkcija

Prikupljanje i analiza povratnih informacija

Klijent

„BETONSKI PROIZVODI“ A.D. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Jeremić Milorad

Telefon:  065 516 564

E-mail: –

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Maj, juni 2003.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Analiza situacije u preduzeću

Definisanje problema i ciljeva

Prijedlog mjera za poboljšanje stanja

Klijent

Obuku koji su pohađali:

Šipka Milorad, direktor „Vodovod“ a.d. Prijedor

Čedo Vila, direktor „Velepromet“ a.d. Prijedor

Nataša Kamenko, glavni tehnolog „Mira“ a,d, Prijedor

Dragan Komosar, „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor

Danijela Komljenović, „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Nataša Kamenko, jedan od polaznika ili Branka Tomičić, rukovodilac komercijalno finansijskog sektora „Arcelor Mittal“-a-zajedno smo sprovodile obuku

Sve navedene osobe i danas rade u istim preduzećima i na brojeve telefona tih preduzeća se mogu kontaktirati

Telefon: –

Kamenko Nataša 065 959 669, 065 928 454

Branja Tomičić 052 234 800

E-mail: branka.tomicic @arcelormittal.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

01.04.-15.04.2003.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Na obuci su obrađena slijedeća područja sa praktičnim ptimjerima:

Struktura standarda i principi menazžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom-opšti zahtijevi, hijerarhija dokumenata procesi

Odgovornost rukovodstva i upravljanje resursima

Realizacija proizvod

Mjerenje analiza i poboljšavanje

Klijent

Arceloar Mittel, d.o.o. Prijedor

Rukovodioci sektora i službi

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:

Branka Tomičić, rukovodilac komercijalno finansijskog sektora „Arcelor Mittal“-a

Dr Ranko Cvijić, član Komisije za koncesije RS (tadašnji direktor Rudnika)

Telefon: 052 234 800

E-mail: –

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

03.10.2002.-10.10.2002.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Na obuci su obrađene slijedeće teme:

Opšte o terminu kvalitet, uvođenje standarda, politika i ciljevi

Struktura standarda i principi mneadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom, opšti zahtijevi, hijerarhija dokumenata

Sistem menadžmenta kvalitetom-procesi

Odgovornost rukovodstva i upravljanje resursima

Realizacija proizvoda

Mjerenje, analiza i poboljšanje

Zaključci, diskusije, prijedlozi

Klijent

„VIGMELT“ D.O.O. Krupa na Vrbasu

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Olivera Radić, koordinator programa

Telefon:051 215 529

E-mail: oliverap@komorars.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Maj-juni 2002.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Iztada „Marketing plana“

Klijent

„STANDARD“ A.D. Gradiška

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Olivera Radić, koordinator programa

Telefon: 051 215 529

E-mail: oliverap@komorars.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Maj-juni 2002.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Izrada „Biznis plana“