Dario Tučić

  +387 65 926 996
 dariotucic@teol.net

  Upravljanje kvalitetom

Klijent:

HITING d.o.o. BANJA LUKA

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Srđan Ćulafić

Telefon: 065 339 777

E-mail: s.culafic@hiting.ne

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

01.06.2008. – 01.05.2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom osnovne serije standarda ISO 9000:2000