Danko Vučak

  +387 57 401 181
 dankov@inbox.com
  Petra Kočića bb, Sokolac
  Upravljanje kvalitetom

Klijent

„Čajević komerc“ DOO Sokolac

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:  Trifunović Mile

Telefon:    057 432 922

E-mail:   cajevic@paleol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

01.07. – 05.10.2006.godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija sistema prema ISO 9001:2000 u proizvodnji proizvoda od drveta

Klijent

„Čajević komerc“ doo Sokolac

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:  Trifunović Mile

Telefon:    057 432 922

E-mail:   cajevic@paleol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

15.08. – 25.10.2008 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Konsultantske usluge u primjeni standarda za kontrolisano upravljanje šumama – FSC – COC

Klijent

„Oberon“ doo Vučja Luka

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Tadić Miloš

Telefon:  057 480 051

E-mail:  oberondoo@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

05.05.2009 –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija sistema prema ISO 9001:2000 u proizvodnji proizvoda od drveta

Klijent

„GOD“ doo Zvornik

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:   Đurić Gordana

Telefon:  056 263 555

E-mail: doogod@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

10.07. – 15.11.2008. god

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija sistema prema ISO 9001:2000 u proizvodnji proizvoda od drveta

Klijent

„Rađen“ doo Rogatica

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba:  Racković Slaviša

Telefon: 058 417 393

E-mail: radjen@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

05.04. – 20.08.2008.g.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija sistema prema ISO 9001:2000 u proizvodnji proizvoda od drveta