Čedomir Spasojević

  +387 51 347 020
 info@finwelt.com
  Gundulićeva 106 , Banja Luka
  Poslovno planiranje

Opis metodologije izvođenja treninga  Treninzi koje organizujemo su spoj teorijskih predavanja i prakticnih vježbi, sa težištem na prakticnim vježbama, studijama slucaja, igranjem uloga, i sl. Vrijeme trajanja obuke i nacin osposobljavanja su usklañeni su sa modernim, kvalitetnim i razvojno usmjerenim trendovima koji odgovaraju sve zahtjevnijim potrebama tržišta rada. Treneri koji realizuju obuke posjeduju iskustvo i kvalifikacije u odgovarajucoj oblasti rada, izražene interpersonalne vještine, osobinu uvažavanja specificnosti odraslih polaznika, dobre komunikacijske sposobnosti, andragoško-metodicku osposobljenost za rad sa odraslima. Cetiri naša trenera su prošla obuku za trenere organizovanu od strane National School of Government iz Ujedinjenog kraljevstva sa 7-dnevnim prakticnim radom u Sunningdaleu i Londonu, UK. Svaka obuka je propracena odgovarajucom pripremnom specifikacijom obuke, aevaluacija usoješnosti obuke se vrši na prvom, ili na prvom i drugom nivou, Kirkpatrick skale, u skladu sa zahtjevima narucioca obuke, s tim što se eventualno, evaluacija može vršiti i na drugim nivoima. 

Klijent: ACTAVIS INTERNATIONAL LIMITED – predstavništvo u BIH


Kontakt podaci klijenta:Kontakt osoba: Aleksandar SekulicTelefon: 065 / 464 – 710 E-mail: asekulic@zdravljers.org
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum) 03.01.2008 – u toku
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati)Finansijsko, racunovodstveno i pravno savjetovanje;Istraživanje tržišta;Prilagođavanje lokalnoj legislativi;Pomoc kod izrade planova i izvještaja za grupaciju.

Klijent: Avio kompanija JP Sky Srpska


Kontakt podaci klijenta:Kontakt osoba: Zoran InjacTelefon: 065/530 – 033E-mail: ceo@skysrpska.aero
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum) Mart – maj 2008. godine
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati) Izrada poslovnog plana
Klijent: FAŠ A.D. Šipovo


Kontakt podaci klijenta:Kontakt osoba: Tanja Todorovic Telefon: 065 / 015 – 488E-mail: tanjatodorovicrs@yahoo.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum) Jun 2007 – u toku
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati)Start up – konsultacije iz oblasti uvoñenja racunovodstvenog softvera; Finansijsko, racunovodstveno i pravno savjetovanje;Prilagođavanje našem zakonodavstvu; Pomoc kod izrade planova i izvještaja za grupaciju Klijent: Profmedia d.o.o. Banja Luka
Kontakt podaci klijenta:Kontakt osoba: Dragan Momic Telefon: 065 / 405 – 355E-mail: dr.momic@gmail.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum) April 2008. godine – u toku
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati)Savjetovanje u vezi sa markentiškim uslugamaIstraživanje tržištaKreriranje imidža preduzeca. 


Klijent: FOO Media d.o.o. Banja Luka

Kontakt osoba: Slavko Anicic Telefon:  065 758 792 E-mail: 

Vrijeme realizacije projektaod-do (datum) Decembar, 2008 – u toku
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati)Racunovodstveno i pravno savjetovanje;Marketinške usluge.
Klijent: Krajina Osiguranje AD
Kontakt podaci klijenta:Kontakt osoba: Nada DespotTelefon: 051/228-850 E-mail: 
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuñenja usluga; rezultati)  Maj 2009. godineizrada biznis plana;pravno savjetovanje.