Konstituisan Savjet za razvoj MSP i preduzetništva Republike Srpske

U prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva danas je održana prva sjednica Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske.
Savjet se sastoji od devet članova koje je imenovala Vlada Republike Srpske na  period od četiri godine. Savjet prati stanje u oblasti malih i srednjih preduzeća u cilju unapređivanja njenog razvoja.
Zadaci Savjeta su da promoviše značaj i principe razvoja MSP i podstiče njihovu realizaciju, analizira poslovno okruženje i predlaže Vladi pravce razvoja MSP i potrebne politike, mjere, planove i programe za njihovo sprovođenje, razmatra efekte preduzetih mjera na sprovođenju principa razvoja MSP, daje prijedloge i sugestije u postupku donošenja propisa u oblasti MSP, daje prijedloge i sugestije o neophodnim finansijskim podsticajima u skladu sa razvojnom dokumentacijom, inicira i pomaže aktivnosti na unapređivanju saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti MSP, donosi poslovnik o svom radu, jednom godišnje podnosi Vladi izvještaj o svom radu i razmatra i druga pitanja od značaja za oblast MSP. 
Savjet čini po jedan predstavnik: Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Miistarstva prosvjete i kulture, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore Republike Srpske, Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske i dva predstavnika MSP na prijedlog Privredne komore Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske. 
Na prvoj sjednici su imenovani predsjednik i zamjenik Savjeta. Savjet je usvojio poslovnik o radu. Na sjednici je razgovarano o značajnijim aktivnostima u ovoj oblasti u prethodnom periodu, kao i planiranim aktivnostima.