Konkretna podrška inicijativi Opštine Šamac za uspostavlјanje poslovne zone

Na poziv Opštine Šamac, predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske posjetili su juče ovu lokalnu zajednicu. Sa predstavnicima lokalne administracije razgovarano je o inicijativi ove lokalne samouprave o osnivanju poslovne zone. Posjeta je dio redovnih aktivnosti savjetovanja jedinica lokalne samouprave u oblasti privlačenja i realizacije ulaganja.

Predstavnici opštine detalјnije su upoznati sa potrebnim koracima u postupku osnivanja zone, strukturom zone u skladu sa specifičnostima konkretnog slučaja, načinu parcelisanja i raspolaganja parcelama, uspostavlјanjem potrebne infrastrukture za uspostavlјanje i razvoj zone kako bi kompletna ponuda bila spremna za promociju 2024. godine. Predstavnicima Opštine Šamac ponuđena je i mogućnost studijske posjete Srbiji koju će Agencija organizovati u prvoj polovini ove godine kako bi se lokalne zajednice iz Republike Srpske upoznale sa primjerima dobre prakse u uspostavlјanju i razvoju poslovnih zona.