Konferencija o preduzetničkom učenju u Sarajevu

U okviru Globalne sedmice preduzetništva čiji je domaćin za BiH Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), u Sarajevu će u četvrtak, 17. novembra 2011. godine, biti održana konferencija o preduzetničkom učenju.

Ovaj događaj koji organizuju RARS, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Evropska trening fondacija trebalo bi, zajedno sa milionima drugih događaja širom svijeta, da utiče na jačanje svijesti o potencijalu koje ima poduzetničko učenje za privrednu konkurentnost zemlje i za unapređenje mogućnosti za zapošljavanje mladih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji će se okupiti zvaničnici iz oblasti obrazovanja i ekonomije, te eksperti iz cijele Bosne i Hercegovine, uključujući i predstavnike privatnog sektora i civilnog društva, koji su bili uključeni u razmatranje politika i izgradnju perspektive o tome na koji način se proces podučavanja i učenja u školama može prilagoditi i unaprijediti u cilju unapređenja preduzetnijeg načina razmišljanja kod mladih.