Konferencija „eGovernment – modernizacija javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini“

U okviru Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2013. u četvrtak, 11 aprila, biće održana konferencija pod nazivom „eGovernment – modernizacija javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini“.
Na konferenciji će, između ostalog, biti riječi o značaju IT sektora za funkcionisanje javne uprave i primjerima dobre prakse.

Više informacija na http://www.redah.ba/hr/component/content/article/5-novosti/562-najava-konferencije-e-government–modernizacija-javne-uprave-na-lokalnoj-i-regionalnoj-razini-meunarodni-sajam-gospodarstva-mostar-2013.