Klјučnim institucijama predstavlјen projekat eDigiStars

Institucijama koje će činiti buduću savjetodavnu grupu u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, danas je predstavlјen projekat i pojašnjena uloga savjetodavne grupe.

Sastanak sa predstavnicima klјučnih institucija u ovom procesu organizovala je Razvojna agencija Republike Srpske koja učestvuje u ovom projektu kao jedini partner iz BiH. Projekat je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. Nјegovo provođenje počelo je 01. jula 2020. godine a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci. Osim RARS, u projektu učestvuje još 13 partnera iz Mađarske, Austrije, Rumunije, Slovenije, Češke Republike, Ukrajine i Bugarske.

Cilј projekta je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

Jedna od prvih aktivnosti u projektu odnosi se na formiranje savjetodavne grupe u svakoj od zemalјa učesnica, a njihova uloga će biti klјučna u smislu proaktivnog pristupa tokom izrade strategije, dizajniranja alata, provođenju pilota i uspostavlјanju održivih mjera podrške. Savjetodavnu grupu će sačinjavati klјučni akteri sa aktivnom ulogom iz oblasti kojom se bavi projekat eDigiStars. Nјeni članovi će nastojati daosiguraju uravnoteženu zastuplјenost potreba cilјne grupe projekta odnosno starijih osoba, sa primarnim fokusom na starije osobe (51+) ili osobe koje su izgubile posao tokom pandemije izazvane virusom korona (COVID-19).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva prosvjete i kulture, Zavoda za zapošlјavanje RS, Inovacionog centra Banja Luka, Zavoda za obrazovanje odraslih, Privredne komore RS, agencije „Spektar“, nacionalnih manjina. Svi učesnici sastanka saglasni su da je projekat izuzetno dobar i koristan, te sa zadovolјstvom potvrdili učešće u njegovoj realizaciji. Tema rješavanja pitanja zapošlјavanja takozvanih teško zapošlјivih kategorija, jedna je od najaktuelnijih u ovom trenutku, istakli su učesnici sastanka.