Kako iskoristiti braunfild lokacije za pokretanje privredne aktivnosti

Više od 50 predstavnika iz 32 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj učestvovalo je na radionici „Revitalizacija braunfild lokacija u privredne svrhe“ koju je juče organizovala Razvojna agencija Republike Srpske.

Uvodničar u temu bila je  doc. dr  Tijana Vujičić sa Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci, a regionalna iskustva prezentovao je Predrag Deretić iz Razvojne agencije Srbije. Iskustva i izazove iz okvira domaćih jedinica lokalne samouprave, te neke modele za njihovo prevazilaženje prezentovali su Bojan Jojić iz Razvojne agencije grada Prijedora – Preda, Jelena Radulović iz Gradske uprave Zvornik, te Vitomir Vojičić iz Opštinske uprave Ljubinje.

Sama tema nametnula se kao rezultat savjetodavnih posjeta jedinicama lokalne samouprave tokom kojih je primjećeno da su pojedine JLS relativno uspješnije prevazišle problem revitalizacije braunfilda, dok druge imaju značajnih poteškoća i izazova u ovom procesu. Tema je još značajnija ako se ima u vidu da je skoro trećina investicionih lokacija koje su registrovane u bazi koju je uspostavila Razvojna agencija Republike Srpske, čine upravo braunfildi.

Cilј radionice bio je da se sugerišu praktične smjernice za revitalizaciju braunfilda, bolјu iskorišćenost zemlјišta kao ograničenog resursa koje imaju na raspolaganju jedinice lokalne samouprave, sa želјom da se s druge strane doprinese stvaranju lјepšeg, ugodnijeg i zdravijeg ambijenta za život i rad.