Kako do granta od 10.000 evra

Predstavnici 30 preduzeća iz Republike Srpske dobili su na današnjoj radionici sve potrebne informacije o načinu prijave na javni poziv „EENergy“ putem kojeg je moguće dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 10.000 evra za unapređenje energetske efikasnosti MSP.

Radionicu je organizovala Razvojna agencija Republke Srpske u okviru projekta „Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovlјive energije u malim i srednjim preduzećima – SMEnergy“, u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva Republike Srpske i Privrednom komorom Republike Srpske.

Rukovodilac Odjelјenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva RARS Marica Berić pojasnila je da je cilј projekta stvaranje pilot mreže regionalnih i državnih servisnih centara kako bi se ojačala podrška energetski intenzivnim MSP brži prelazak na korištenje obnovlјivih izvora energije. Jedan takav centar, gdje će mala i srednja preduzeća moći da dobiju sve važne informacije u vezi sa ovim procesom, biće formiran i u Republici Srpskoj. Projekat sufinansira  Eropska unija u okviru Dunavskog regionalnog programa.

Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravlјanje projektima i analize u Privrednoj komori RS, rekla je da je je izbor preduzeća slučajan, ali da grant mogu dobiti samo ona preduzeća koja ispune sve uslove koji su navedeni u aplikaciji.

Neki od uslova su da su preduzeća iz zemalјa članica EU i zemalјa koje su u procesu pridruživanja,  da je preduzeće registrovano i obavlјa ekonomske aktivnosti, da ima manje 250 zaposlenih, da je godišnji promet manje od 50 miliona evra. Još jedan bitan uslov je i da su preduzeća registrovana prije 01.01.2023.

Samo popunjavanje aplikacije je veoma jednostavno. Preduzeće koje se prijavlјuje treba da se registruje na portal, da skine aplikaciju i kontaktira EEN savjetnika koji će aplikaciju prije slanja pregledati i odobriti. Na taj način potpuno je eliminisana mogućnost greške.

Krajnji rok za prijavu je 15. maj 2024. godine a preduzećima je preporučeno da ne čekaju zadnji trenutak.

Nakon uvodnih obraćanja, privrednici koji su bili na sastanku su imali mogućnost da postavlјaju pitanja EEN savjetnicima, a koji su im rado odgovorili i usmjerili ih kako da lakše i brže se prijave na ovaj poziv.