K O N K U R S ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI IDEJA, INOVACIJA I STVARALAŠTVA ”INOST MLADIH 2016”

Savez inovatora i Udruženje inovatora grada Banja Luka organizuju 18. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva ”INOST MLADIH 2016” koja će se održati 19 do 21. aprila 2016. godine u Domu omladine Banja Luka pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banje Luka. 
Ova 18. po redu izložba posvećena je 160. godišnjici rođenja Nikole Tesle i 22. aprilu – Danu Grada Banje Luke. Izložba se organizuje pod motom: ”Iskažite vašu inventivnost i efikasnost”. 
Teme izložbe su: 
1. PATENTI NIKOLE TESLE (modeli u funkciji: Teslin brodić na daljinsko upravljanje, transformator, turbina, fontana i dr.) 
2. AUTOMATIKA (modeli u funkciji) 
3. INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE (primjena u obrazovanju i drugim oblastima – aplikacije, softveri i sl.) 
4. SLOBODNA TEMA (industrijski dizajn, rješenja žigova roba i usluga, likovni i foto radovi – iz tehničkih oblasti, suveniri, neobjavljeni maturski – diplomski ili stručni radovi, marketing planovi, biznis planovi, prezentacije i animacije svojih ideja i inovacija itd…).       
Na izložbi će biti predstavljeni radovi inovatora (iz udruženja, saveza, asocijacija i pojedinaca), učenika, studenata i nastavnika iz Republike Srpske (BiH), susjednih i drugih zemalja. 
Za najuspješnije radove, autore, mentore, škole i udruženja predviđena su priznanja i specijalne nagrade. 
Eksponati koji se izlažu po drugi put ne ulaze u konkurenciju za nagrade. 
Svoje učešće i radove prijavite Savezu inovatora RS do 10. aprila 2016. godine. Radove iz INFORMATIKE (na CD-u) predati do 10. aprila 2016. godine. 
Pozivamo Vas, da uzmete učešće na izložbi ”INOST MLADIH 2016”, te da iskoristite ponuđenu šansu za javnu promociju i afirmaciju vaše inventivnosti i efikasnosti. 
Prijavu za učešće na izložbi možete preuzeti ovdje.