Javni poziv za uvođenje inovacija i IKT u polјoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat EU4AGRI objavlјuje novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u polјoprivredno-prehrambeni sektor, vrijedan 1.3 miliona KM.

Prihvatlјivi podnosioci prijava

Prijava se podnosi isklјučivo u partnerstvu koje sačinjavaju dva člana iz slјedećih kategorija:

Kategorija 1:

  • Mikro, mala i srednja preduzeća iz IT sektora, koja su registrovana za obavlјanje djelatnosti 62.0 (Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima) i/ili 63.01 (Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima; internet portal) po standardnoj klasifikaciji djelatnosti;

Kategorija 2:

Mikro, mala i srednja preduzeća iz polјoprivredno-prehrambenog sektora, a što mogu biti:

  • obrti/samostalni preduzetnici,
  • zadruge,
  • preduzeća, ili
  • mikro, mala i srednja preduzeća (zadruge, preduzeća) koja ekonomski i interesno okuplјaju polјoprivredne proizvođače ili stanovništvo ruralnih područja, pružajući im organizacionu i savjetodavnu podršku.

Partnerstvo se mora sastojati od dva člana, pri čemu članovi partnerstva moraju biti iz različitih kategorija. Podnosilac prijave može biti iz bilo koje od dvije kategorije.

Podnosilac prijave je odgovoran za realizaciju projekta uklјučujući i finansijske obaveze.

  1. Preduzeća do 250 zaposlenih.
  2. Preduzeća do 250 zaposlenih.
  3. Polјoprivredne apoteke nisu prihvatlјive niti kao podnosioci prijava niti kao partneri.

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30 % ukupnog iznosa prihvatlјivih troškova koji se odnose na nabavku opreme i usluga. Dio budžeta projekta koji se odnosi na razvoj softverskog ili IoT rješenja u potpunosti snosi EU4AGRI projekat.

Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 15. maja 2023. godine dok je krajnji rok 14.07.2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta javnipoziv.undp.ba u vremenskom periodu od 15.05.2023. do 15.06.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1 Obrazac za prijavu

Prilog 2 Budzet prijedloga projekta

Prilog 3 Pismo-namjere-o-sufinansiranju

Prilog 4 UN-globalni-principi

Prijave se podnose isklјučivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavlјanje prijava u bilo kojem drugom formatu (imejl, pošta, faks i sl.) nije prihvatlјivo i prijave dostavlјene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Prva onlajn informativna sesija biće održana putem Fejsbuk stranice projekta EU4AGRI a vrijeme održavanja informativne sesije biće objavlјeno naknadno.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilј modernizacija polјoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).