Javni poziv za učešće u privrednoj misiji Republika Srpska – Italija

Razvojna  agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv za učešće u privrednoj misiji Republika Srpska – Italija

Privredna misija ima za cilj poslovno povezivanje, razmjenu znanja, iskustava i tehnologije. Poslovni subjekti iz Republike Srpske imaće priliku da kroz bilateralne sastanke sa kompanijama iz Italije uspostave prekogranične kontakte i poslovnu saradnju.

  1. UČEŠĆE U PRIVREDNOJ MISIJI OBUHVATA
  • Odlazak u Italiju (Ankona)
  • Sastanci sa predstavnicima Evropske mreže preduzetništva Italije
  • Učešće u unaprijed definisanim bilateralnim sastancima sa kompanijama iz Italije
  1. USLOVI ZA PRIJAVU

Mogućnost za prijavu imaju svi poslovni subjekti registrovani na području Republike Srpske koji posluju u sektoru tekstila, drvoprerade ili prehrane.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA
  • Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na engleskom jeziku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

  1. TERMIN ODRŽAVANJA PRIVREDNE MISIJE

Privredna misija će se održati u Ankoni (Italija), 15. i 16. septembra 2022. godine. Bilateralni sastanci u okviru privredne misije predviđeni su za 16. septembar u periodu od 09 do 15 časova.

  1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa naznakom prijava za privrednu misiju Republika Srpska – Italija potrebno je dostaviti najkasnije do 31.07.2022. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

PRIJAVNI OBRAZAC