Javni poziv za učešće u Akcelerator programu

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi u saradnji sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom Grada Trebinje, Opštinom Bileća,  Opštinom Gacko i Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske.

O AKCELERATOR PROGRAMU

Akcelerator program namjenjen je početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Programom je obezbjeđena podrška početnicima u poslovanju u cilјu realizacije njihove poslovne ideje koja obuhvata:

 • besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh;
 • besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz  određenih oblasti;
 • novčane i nenovčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje;
 • podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja;
 • povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

PRAVO UČEŠĆA

Prijavite se, ukoliko:

 • Ste kreativni i planirate započeti vlastiti posao na području Istočne Hercegovine;
 • Imate inovativnu poslovnu ideju ali nemate dovolјno znanja i/ili finansijskih sredstava da samostalno započnete vlastiti posao;
 • Spremni ste na stalno učenje i usvajanje najbolјih praksi;
 • Imate ili izgrađujete perspektivan tim koji je neophodan da provede poslovnu ideju.

Pravo učešća u Akcelerator programu mogu da ostvare:

 • Državlјani Republike Srpske/BiH koji imaju inovativnu poslovnu ideju;
 • Pojedinci ili timovi koji nemaju registrovanu djelatnost, a žele da započnu vlastiti posao;
 • Registrovani poslovni subjekti koji obavlјaju djelatnost kraće od 18 mjeseci.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostitelјstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član tima.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 12. avgusta sa naznakom „Prijava za učešće u Akcelerator programu“.

OCJENA I IZBOR UČESNIKA

Proces odabira učesnika sastoji se iz dvije faze:

 1. administrativna provjera prijava;
 2. predstavlјanje odabranih poslovnih ideja koje ulaze u program akceleracije.

Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, vrši se administrativna provjera prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Svi prijavlјeni koji ispunjavaju uslove biće pozvani na predstavlјanje poslovne ideje pred komisijom za ocjenu poslovne ideje, kada će im biti predstavlјene i dalјe aktivnosti programa.

Kriterijumi kojima će se voditi komisija za ocjenu poslovne ideje su: ocjena poslovne ideje (izvodlјivost i inovativnost), ocjena tržišta i konkurencije i društvena korisnost (zapošlјavanje mladih i žena i dr.)

Više informacija o javnom pozivu potencijalni učesnici mogu dobiti na veb stranicama Razvojne agencije Republike Srpske, Preduzetničkog portala Republike Srpske, partnerskih institucija i info danu.

PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU

1 komentar na “Javni poziv za učešće u Akcelerator programu”

Komentari su zatvoreni.