Javni poziv za učešće na seminaru „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje obuku poslovnih subjekata radi unapređenja njihovih kapaciteta za apliciranje za MSP Instrument programa HORIZONT 2020.

Seminar „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“ namijenjen je privrednim subjektima koji imaju želju da unaprijede svoje proizvode i usluge u cilju podizanja konkurentnosti i boljeg tržišnog pozicioniranja.

MSP instrument je dio Evropskog savjeta za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, preduzetnike, male kompanije i naučnike sa mogućnošću finansiranja. Glavni fokus EIC je na radikalnim inovacijama koje stvaraju tržište, kako bi se poboljšala produktivnost i međunarodna konkurentnost.

Ovaj instrument podrazumijeva kompletnu poslovnu inovativnu podršku, od pisanja koncepta poslovne ideje (faza 1), preko realizacije i demonstracije poslovnog plana (faza 2), do njegove komercijalizacije (faza 3).

Cilj korištenja MSP instrumenata je da mala i srednja preduzeća plasiraju nove proizvode i usluge na tržište kroz primjenu novih ili inoviranje postojećih tehnologija, metodologija ili poslovnih procesa.

Predavač na radionici je prof. dr Rebeka Rudolf, EU stručnjak i rukovodilac projekta na Univerzitetu u Mariboru – Mašinski fakultet, Institut za tehnologiju materijala.

Seminar će se održati 24. avgusta 2018. godine u prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, Banja Luka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2018. godine do 16:00 časova.

Prijave koje stignu nakon navedenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Tokom trajanja javnog poziva, za sva dodatna pitanja možete kontaktirati sljedeće osobe:

Dr Bojan Ćudić, tel: 051/222-124, imejl: bojan.cudic@rars-msp.org

Aleksandar Vuković, tel: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

Sanja Radulović, tel: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA SEMINAR PREUZMITE OVDJE.