Javni poziv za takmičenje „Ostvari svoju ideju“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je javni poziv za takmičenje za najbolju poslovnu ideju pod nazivom „Ostvari svoju ideju“.

Takmičenje je namijenjeno mladim osobama, starosti od 18 do 35 godina, a Republička agencija za razvoj MSP realizuje ga u okviru „Globalne sedmice preduzetništva“ i u saradnji sa Investiciono-razvojnom bankom RS.

Cilj takmičenja je podsticanje mladih osoba na samozapošljavanje kroz pružanje nefinansijske i finansijske podrške pokretanju vlastitog posla.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti samo jednu poslovnu ideju. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima. Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Ocjenu pristiglih poslovnih planova vršiće stručna komisija koja će odabrati tri poslovna plana koji će biti nagrađeni sa po 2.500 KM na ime osnivačkog kapitala i troškova registracije, ukoliko je riječ o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ili na ime troškova registracije i nabavke osnovnih sredstava, ukoliko je riječ o osnivanju preduzetničke djelatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva, kao i vođenjem poslovnih knjiga u trajanju od jedne godine.

Nagrađeni poslovni planovi biće medijski promovisani tokom „Globalne sedmice preduzetništva“ koja će se održati  od 15. do 21. novembra 2010. godine.

Takmičari su dužni da popunjen obrazac poslovnog plana pošalju u elektronskoj formi na e-mail: ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org  najkasnije do 1. novembra 2010. godine.

Obrazac poslovnog plana i kriterije za ocjenu istog dostupni su na web prezentaciji Agencije: www.rars-msp.org

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ostvari.svoju.ideju@rars-msp.org