Javni poziv za takmičenje – „OSTVARI SVOJU IDEJU“

„Ostvari svoju ideju“ je takmičenje za najbolju poslovnu ideju namijenjeno mladim ljudima od 18 do 35 godina.  Takmičenje realizuje  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa YERP programom (Zadržavanje i zapošljavanje mladih u BiH),  u  okviru  „Globalne sedmice preduzetništva“. 

Takmičenjem želimo probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima i podstaći ih da razmišljaju o preduzetništvu kao karijeri. Želimo motivisati mlade, kreativne ljude sa inovativnim i ostvarivim poslovnim idejama i ohrabriti ih da ideje sprovedu u djelo.

Pravo učešća

Pravo učešća na takmičenju imaju mladi od 18 do 35 godina koji imaju mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću,   finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Evaluacija poslovnih planova

Ocjenu pristiglih poslovnih planova vršiće Komisija za ocjenu poslovnih planova (Komisija) po osnovu definisanih  kriterijuma.

Na osnovu ocjena Komisije formiraće  se rang lista i odabrati tri poslovna plana koja će biti nagrađena.

Nagrade

Agencija će nagraditi tri najbolja poslovna plana novčanim nagadama od po 3.000 KM na ime osnivačkog kapitala i troškova registracije, ukoliko je riječ o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ili na ime troškova registracije i nabavke osnovnih sredstava ukoliko je riječ o osnivanju preduzetničke djelatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva.

Nagrađeni   poslovni    planovi  biće medijski promovisani tokom „Globalne sedmice preduzetništva“ koja će se održati  od 14. do 20. novembra 2011. godine.

Predaja poslovnih planova

Takmičari su dužni da popunjen obrazac poslovnog plana pošalju u elektronskoj formi na e-mail: gsp@rars-msp.org  najkasnije do 7. novembra 2011. godine.

Obrazac poslovnog plana i kriterije za ocjenu istog dostupni su na web prezentaciji Agencije: www.rars-msp.org.

Dodatne informacije: e-mail gsp@rars-msp.org, kontakt 051/247-627.