Javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravljanje inovacijama

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru aktivnosti koje realizuje Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), raspisuje Javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravljanje inovacijama.
Mogućnost prijave imaju inovativna mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.
Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, obrazac za prijavu te druge informacije dostupni su na veb stranicama: www.rars-msp.org i www.eunors.org.
Rok za podnošenje prijava je 06. mart 2020. godine.
Prijave za Javni poziv, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa pratećom dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za pružanje usluga podrške za jačanje kapaciteta u upravljanju inovacijama u 2020 godini.

USLOVI ZA PRIJAVU
OBRAZAC ZA PRIJAVU