Javni poziv za projekte zapošljavanja u RS

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske, danas su objavili Javni poziv za učešće poslodavca i nezaposlenih lica po Projektu podrške zapošlјavanju u privredi, Projektu podrške zapošlјavanju i samozapošlјavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske RS “Zajedno do posla”, Projekat podrške zapošlјavanju pripravnika sa VSS u 2016. godini, te Projektu podrške zapošlјavanju lica iznad 45 godina starosti. Po navedenim projektima planirano je zapošlјavanje ukupno 3.245 lica, za šta su predviđena su sredstva u iznosu od 15.096.595,76 KM.

Pravo učešća po svakom Projektu pojedinačno dato je nezaposlenim licima i poslodavcima iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom i zapošlјavaju lica iz utvrđene cilјne grupe.

Detalјnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim učešćem po projektima, osim na internet stranici Zavoda (rubrika PROJEKTI ZZZRS), zainteresovani mogu dobiti u svim filijalama i biroima Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.