Javni poziv za projekat “Urbana poljoprivreda”

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci raspisao je poziv za prijavu korisnika za projekat “Urbana poljoprivreda”.
Projekat “Urbana poljoprivreda” je baziran na razvoju i provođenju koncepta urbane poljoprivrede kao modela za zapošljavanje. Urbana poljoprivreda je model koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu i ona osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika, te jače veze među stanovnicima.
Ovaj projekat se realizuje u okviru poziva “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH”, finansira ga Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada – ILO. Rok za prijavu korisnika je 20. april 2017. godine, do 15.00 časova.

Kompletan poziv možete pogledati ovdje.

Dokumenti:
Obrazac1