JAVNI POZIV za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije https://www.rars-msp.org.   

Rok za podnošenje prijava je 18.11.2017. do 1600 časova.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 35.000,00 KM.

Prijava
Reference
Izjava
Upitnik
Uputstvo