JAVNI POZIV za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2018. godinu, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje:
JAVNI POZIV
za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.
Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.
Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije https://www.rars-msp.org.   
Rok za podnošenje prijava je 02.11.2018. do 1600 časova.
Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.
Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 40.000,00 KM.
Potrebna dokumentacija:

Uputstvo za prijavu
Prijavni obrazac 
Reference
Izjava o partnerstvu
Upitnik