JAVNI POZIV za prijavu za finansiranje konsultantskih usluga

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2016. godinu, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje JAVNI POZIV za prijavu za finansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2016. godinu, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje:


 JAVNI POZIV za prijavu za finansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta “Mreža konsultanata”


Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje javni poziv za prijavu privrednih subjekata za finansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“. 
Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 15.10.2016. do 16:00 časova.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 35.000 KM.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija,  dostupni su u dokumentima ispod.

Obrazac 1 – prijava 
Obrazac 2 – reference
Obrazac 3 – izvještaj
Obrazac 4 – evaluacija
Obrazac 5 – zahtjev-plaćanje
Obrazac 6 – izjava-partnerstvo
Uputstvo-Mreža konsultanata