Javni poziv za podršku u podizanju zasada i proizvodnji paprike za poznatog kupca sa područja opština Gradiška i Novi Grad


U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja opština Gradiška i Novi Grad, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje paprike. Prvenstveni cilj ovog javnog poziva je pružanje prilike zainteresovanim fizičkim licima  iz ruralnih domaćinstava sa područja opština Gradiške i Novog Grada da podnesu prijavu za dodjelu podrške za podizanje zasada i proizvodnju paprike na otvorenom prostoru na pojedinačnim površinama od 2-4 dunuma. Pored paketa podrške od strane UNDP-a, odabranim korisnicima će biti dodijeljen sadni materijal paprike koji će korisnici otplatiti kroz otkup paprike u 2017. godini. Takođe, korisnici će dobiti  i kontinuiranu tehničku i savjetodavnu podršku za komercijalni uzgoj paprike od strane preduzeća za prodaju i organizaciju proizvodnje. Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 28. aprila 2017. god. do 17:00 sati.

Više informacija OVDJE.