Javni poziv za podršku MSP u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće

U okviru projekta EU4Business Recovery – Odgovor na COVID-19 objavlјen je Javni poziv za podršku MSP u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće.

Rok za prijavu je 12. decembar 2021. godine.

Cilј Javnog poziva je da doprinese povećanju kapaciteta poslodavaca za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i efikasnije korišćenje resursa. Takođe, cilј je podržati odabrane poslodavce da postanu otporniji kroz usvajanje održivih modela poslovanja, diversifikaciju proizvodnih profila i tržišta, pri čemu će zadržati postojeću radnu snagu i postepeno stvoriti preduslov za stvaranje novih radnih mjesta. 

Prihvatlјivi aplikanti moraju da ispunjavaju slјedeće uslove: da su pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske/BiH, da pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih preduzeća, da obavlјaju djelatnosti koje se odnose na proizvodnju tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda i da budu direktno odgovorni za pripremu i upravlјanje projektom.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1,4 miliona evra. Iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće se u rasponu od 70 000 do 100 000 evra.

U periodu od 15.11. do 19.11.2021. godine će se održavati onlajn info sesije za dodatne instrukcije i informacije u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO). Zainteresovani aplikanti trebaju da se prijave za učešće na info sesijama na mejl eu4brecovery@ilo.org.

Detalјne informacije dostupne su OVDJE