Javni poziv za odabir nestrukturnih projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas

Projekt Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za nestrukturne projekte smanjenja/otklanjanja rizika od poplava u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u slivu rijeke Vrbas u kojima postoji objektivna opasnost od poplava.
Aplikanti koji mogu učestvovati sa prijedlozima projekata su Agencija za vodno područje rijeke Save i JU Vode Srpske, Grad Banja Luka i opštine Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad, Srbac i Gradiška. Odabrani projekti će biti realizovani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH), a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“.
Rok za dostavljanje prijava je 10.05.2017. godine

Više informacija možete pronaći OVDJE.