Javni poziv za eksperimente u inovacijama

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru Evropske mreže preduzetništva, obavještava sve zainteresovane poslovne subjekte da je otvoren drugi javni poziv za eksperimente u inovacijama.

agROBOfood je projekat koji finansira EU, a čiji je cilj izgradnja evropskog ekosistema za efikasno usvajanje robotizovanih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji će zauzvrat postati efikasniji i konkurentniji. Srce projekta čine Inovacijski eksperimenti, koje organizuju i nadgledaju Digital Innovation Hubs.

U 7 regionalnih klastera, početni inovativni eksperimenti pokazaće robotičke inovacije u poljoprivrednoj hrani, na način koji osigurava široko usvajanje u cijeloj Evropi. Čvorišta za digitalne inovacije podržaće kompanije u digitalizaciji povezivanjem različitih učesnika.

agROBOfood već povezuje svijet robotike i poljoprivrede, istraživanja i razvoja i poslovanja uspostavljanjem održive mreže čvorišta za digitalne inovacije. Mreža već broji 49 čvorišta za digitalne inovacije i 12 centara za kompetencije i ona će biti proširena i ojačana tokom projekta.

Uz to, agROBOfood će pokrenuti „Otvorene pozive“ putem kojih će privući i finansirati dodatne eksperimente za inovacije i industrijske izazove. Ukupno će 8 miliona evra biti dodijeljeno za direktnu korist MSP putem „Otvorenih poziva“.

agROBOfood se nadovezuje na svoju postojeću mrežu i koristi mehanizam otvorenih poziva za pružanje finansijske podrške trećim stranama, kako bi se ubrzalo širenje mreže, vođeno robotskom zajednicom i evropskim poljoprivredno-prehrambenim sektorom. Predviđene su dvije vrste otvorenih poziva – dva otvorena poziva za eksperimente u inovacijama i jedan otvoreni poziv za industrijske izazove.

Na javni poziv se mogu prijaviti MSP koja ispunjavaju sljedeće kriterijume:
-Kandidati se trebaju prijaviti kao konzorcijum od 2-5 partnera.
-Konzorcijumi se moraju sastojati od najmanje jednog krajnjeg korisnika i jednog dobavljača tehnologije. MSP koja koordiniraju moraju imati važeći PDV broj.
-Predloženo rješenje mora biti utemeljeno na robotskim tehnologijama.
-Navedeno rješenje mora se baviti problemom poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Javni poziv je otvoren do 31. maja 2021. godine.
Ukupan iznos projekta je do 500 000 evra.
Period realizacijee projekta je od septembra 2021- januara 2023. godine.
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na sajtu: https://agrobofood.eu/2nd-open-call-for-innovation-experiments/