Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjihg preduzeća


U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).
Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije: razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji, na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.
Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.
Sve kvalifikovane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.
Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: www.eu4business.ba .