Javni poziv za dostavljanje ponuda za sprovođenje ankete o potražnji i ponudi radne snage

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća objavljuje

JAVNI POZIV 

za dostavljanje ponuda za sprovođenje ankete o potražnji i ponudi radne snage u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ koji Agencija realizuje u saradnji sa UNDP na području opština Bratunac, Srebrenica i Milići.
Poziv je otvoren do 15.04.2016. godine do 12 časova. 
Lokacija sprovođenja ankete je područje opština Srebrenica, Bratunac i Milići, uzorak za potražnju radne snage je 100 preduzeća, a za ponudu radne snage je 350 ispitanika. 
Ponude dostaviti do petka, 15.04.2016. godine, do 12 časova, na sljedeću adresu: 
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Save Mrkalja 16/4 
78000 Banja Luka 
sa naznakom „Ponuda – ne otvaraj”
Preuzmite dokumentaciju: 
Opis poslova 
Metodologija
Aneks III 
Aneks IV 
Upitnik o ponudi radne snage 
Upitnik o potražnji radne snage
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda