Javni poziv za dodjelu sredstava podrške MSP

Projekat podrške namijenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, razvojne agencije, i sl.) koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

  • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
  • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
  • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti moraju biti implementirane u periodu od 01. juna – 15. novembra 2018. god., kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

Javni poziv za kompanije PK RS 050918

PRILOG I – Obrazac za prijavu v2

PRILOG II – Zahtjev za refundiranje sredstava v1

PRILOG III – Matrica za ocjenjivanje v1 (003)

Info dan za zainteresovana preduzeća iz navedenih sektora biće održan u petak, 18. maja, u 11 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Izvor: http://komorabih.ba