Javni poziv za dodjelu podrške za zasnivanje i proširenje proizvodnje soje

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za dodjelu podrške pri uspostavljanju poljoprivredne proizvodnje, koja se odnosi na učešće u aktivnostima zasnivanja i proširenja proizvodnje soje.
Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave u BiH.
Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se osigurao ekonomski rast te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projekat predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva.
Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica sa područja jedinica lokalne samouprave Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Šamac, Modriča i Bijeljina da podnesu prijavu za dodjelu podrške u okviru LIR projekta za zasnivanje i proširenje površina na kojim će se proizvoditi soja.
Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju (koja je navedena u dokumentu javnog poziva koji se može preuzeti na ovoj stranici), najkasnije do 10.3.2017. godine do 17:00 sati.
Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte ili direktno u jedan od UNDP ureda:

  • Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
  • Doboj: Cara Dušana bb
  •  Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „PROJEKAT LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ – JAVNI POZIV ZA ZASNIVANjE I PROŠIRENjE PROIZVODNjE SOJE“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.