Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivredno-prehrambenom sektoru

U okviru projekta EU4Agri objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2020. godine do 17:00 časova.
Poziv je namijenjen pružanju podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Ciljevi predmetnog poziva su:

  • Stabilizacija i jačanje proizvodne konkurentnosti i povećanje nivoa produktivnosti prehrambene industrije;
  • Unapređenje kvaliteta proizvoda, higijene, bezbjednosti hrane;
  • Promocija dobrih praksi i održivog razvoja;
  • Zaštita poslovanja od posljedica nastalih pandemijom virusa COVID-19.

Prihvatljivi sektori:

  • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo;
  • prerada povrća;
  • prerada mlijeka;
  • prerada mesa;
  • prerada i konzervisanje riba, ljuskara i mekušaca;
  • prerada žitarica.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti preduzeća, zadruge i preduzetnici koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda. 

Ukupan budžet Poziva iznosi 3 000 000 KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 60 000 do 300 000 KM.

U prilogu vam dostavljamo Smjernice za podnosioce prijava, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.