Javni poziv za digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru polјoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Nјemačka, objavlјuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru polјoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3,1 milion KM, Evropska unija podržaće ulaganja u digitalizovane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta preduzeća u sektoru polјoprivrede, s cilјem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti preduzeća.

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uklјučujući sadni materijal, vinogradarstvo i masline, te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarica, glјiva, začinskog bilјa, lјekobilјa i/ili meda.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od od 10.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatlјivih troškova.

Koncepte projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isklјučivo putem onlajn platforme https://javnipoziv.undp.ba do 29.08.2022. godine.

Više informacija: https://eu4business.ba/objavljen-javni-poziv-za-digitalnoj-transformaciju-preduzeca-u-sektoru-poljoprivrede/