JAVNI POZIV TAKMIČENjE ZA NAJBOLjI VIDEO SPOT O PREDUZETNIŠTVU

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i YERP program (Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH) pozivaju sve mlade osobe do 35 godina starosti  da iskažu svoju kreativnost kroz kreiranje video spota o  preduzetništvu.

Takmičenje se organizuje u okviru Globalne sedmice preduzetništva koja predstavlja globalnu kampanju promocije preduzetništva među mladim ljudima. Riječ je o inicijativi čiji je krajnji cilj podizanje svijesti mladih ljudi o značaju preduzetništva kao stila života i načina da svoju maštu i kreativnost pretvore u isplativ posao.

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sve mlade osobe do 35 godina sa mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini.

Kakav video spot treba da bude

Video spot treba da bude originalan, maštovit, inspirirativan, kreativan i da asocira na  preduzetništvo.

Rad mora biti u trajanju do dvije minute  i može da bude snimljen kao govor, intervju, reporaža, animacija…  u MOV ili AVI formatu.

Predaja radova

Video spotove je potrebno postaviti na jednu od internet platformi (npr. Youtube) i poslati link na e-mail: gsp@rars-msp.org,  ili  na adresu: 

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća,

Vuka Karadžića 4/7,

78000 Banja Luka,

Sa naznakom „Takmičenje za najbolji video spot o preduzetništvu“

Uz video spot potrebno je da dostavite i osnovne informacije o sebi (ime i prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta, kontakt telefon i e-mail).

Krajnji rok za prijem radova je 02. novembar 2011. godine. Radovi će biti pregledani i ocjenjeni od strane komisije.

Nagrađeni video spotovi će biti promovisani za vrijeme Globalne sedmice preduzetništva koja se održava od 14. do 20. novembra 2011. godine.

Agencija zadržava pravo emitovanja video radova i njihovog daljeg korištenja u promotivne svrhe.

Nagrade:

Prva nagrada:     500,00 KM

Druga nagrada:   300,00 KM

Treća nagrada:  200,00 KM

Dodatne informacije

Za više informacija obratiti se putem telefona 051/247-627 ili na e-mail: gsp@rars-msp.org