Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, objavili su juče Javni poziv za učešće poslodavca i nezaposlenih lica po Projektu podrške zapošljavanju u privredi, Projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske RS “Zajedno do posla”, te Projektu podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti.

Po Projektu zapošljavanja u privredi i ove godine pružena je mogućnost za sufinsiranje samozapošljavanja i zapošljavanja kod poslodavca za ukupno 1.885 lica sa evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Pravo učešća imaju poslodavci iz oblasti privrede, a prvenstvo u korišćenju sredstava za lica koja u potpunosti ispunjavaju uslove dato je za one programe kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodnih uslužnih djelatnosti, kao i za programe kojima se podstiče zapošljavanje lica deficitarnih zanimanja.

Projektom “Zajedno do posla” predviđeno je zapošljavanje ukupno 555 lica od čega sufinasiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca za 125 lica, sufinasiranje zapošljavanja kod poslodavca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca za 220 lica, te sufinasiranje samozapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida za 210 lica. Pravo učešća po Projektu dato nezaposlenim licima i poslodavcima iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

Po Projektu podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti, predviđeno je sufinasiranje samozapošljavanja za 145 lica i sufinsiranje zapošljavanja 640 lica kod poslodavca. Pravo učešća po navedenom Projektu imaju nezaposlena lica sa evidencije Zavoda, te preduzeća, zadruge preduzetnici i drugi poslodavci koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom: http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/JAVNI_POZIV_April_2015_privreda.pdf