Javni poziv Aktiviranje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom (15-64)

Objavlјen je Javni poziv Aktiviranje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom (15-64) na otvorenom tržištu rada koji se finansira kroz projekat EU4Employment.

Rok za dostavlјanje projektnih prijedloga je 04. mart 2024. godine.

Opšti Cilј Poziva je da osigura stvaranje i sprovođenje integralnog programa aktiviranja, obuke i zapošlјavanja neaktivnih i nezaposlenih osoba sa invaliditetom (starosti od 15 do 64 godine) na otvorenom tržištu rada.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

  • Zavodi za zapošlјavanje;
  • Centri za socijalni rad;
  • Udruženja građana koji zastupaju interese osoba koje se teško mogu zaposliti;
  • Udruženja građana orijentisana na razvoj tržišta rada;
  • Jedinice lokalnih samouprava i razvojne agencije;
  • Institucije za obrazovanje i obuku;
  • Poslodavci i preduzeća i
  • Nezavisni stručnjaci koji mogu doprinijeti pobolјšanju položaja dugoročno nezaposlenih osoba na tržištu rada.

Ukupan budžet Poziva iznosi 360 000 hilјada američkih dolara, finansiraće se najmanje dva projektna prijedloga dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 140 000 do 180 000 američkih dolara.

Detalјne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.