Javni konkurs za prijavu poslovne ideje

Inovacioni centar Banja Luka raspisao je novi javni poziv za prijavu poslovne ideje i aplikaciju za mjesto u poslovnom inkubatoru. Inkubator nudi usluge visoko kvalitetnog smještaja u savremeno opremljenim prostorijama, poslovni konsalting, obuku, a sve u cilju razvoja Vaše poslovne ideje.

Osnovni cilj inkubatora je odabir poslovnih ideja koje su zasnovane na znanju, koje su inovativne i konkurentne, te imaju tendenciju da tokom boravka u inkubatoru prerastu u uspješan posao. 

Konkurs za poslovne ideje je otvoren kontinuirano do momenta popunjavanja kapaciteta poslovnog inkubatora.  Ocjenjivanje pristiglih prijava će se vršiti periodično, a svi kandidati koji svoje prijave pošalju do 15. oktobra 2011. godine proći će proces selekcije kandidata za ulazak u poslovni inkubator do 15.12.2011. godine.

Više informacija na http://www.icbl.ba/sr-Latn-BA/Home/OpenCalls/