Japanska iskustva u podršci malim i srednjim preduzećima

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su na obuci o japanskom sistemu podrške malim i srednjim preduzećima koja je prošle sedmice održana u Tokiju. Obuka je organizovana u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Bakanu (faza 2)“ u kojem je Agencija partner za Republiku Srpsku. Projekat finansira Japanska Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA), a u njemu još učestvuju i partneri iz Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Ukupno 12 predstavnika zemalja uključenih u provođenje projekta imalo je priliku da se upozna sa  japanskim načinom primjene podrške malim i srednjim preduzećima. Njima je prezentovan i rad Agencije za MSP u Japanu, Nacionalne federacije asocijacija malih preduzeća, Instituta za upravljanje i tehnologiju malog preduzetništva i Centra za unapređenje industrije grada Kavasakija.
Obuka se sastojala iz dva djela: obuke u učionici, koju su provodili stručnjaci iz institucija koje pružaju podršku MSP u Japanu i praktičnog dijela u okviru kojeg je bila organizovana posjeta fabrikama i postrojenjima u kojima su uspješno primjenjeni sistemi podrške MSP kroz mentoring usluge. 
Inače, cilj projekta„Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Bakanu (faza 2)“ je da se uspostavi kontinuirana mentoring podrška domaćim preduzećima. Mentoring uslugom se identifikuje ključni problem u preduzeću, a zatim se menadžment sa potrebnim resursima usmjeri ka rješenju uz podršku mentora, čime se poboljšava razvoj preduzeća.