Jakoj privredi trebaju kvalitetni kadrovi

Posredstvom programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Vlade Švajcarske, Mašinska škola u Prijedoru dobila je opremu za tri kabineta praktične nastave. Ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Praktična nastava na radnom mjestu – PRAKSA 2“ potpisan je sa Agencijom za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD početkom maja ove godine, a svečana primopredaja obavljena je 20.12.2017. 
Nabavljena je cnc mašine, softver, te 13 računara odgovrajućih performansi, ukupne vrijednosti 80.000 KM. U procesu redovnog obrazovanja kabinet će koristiti učenici koji se obrazuju za pet zanimanja, a u procesu obrazovanja odraslih prve obuke nezaposlenih lica se očekuju u toku nastavka ove školske godine.
Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić je istakao da jaka privreda zahtijeva dobar obrazovni sistem koji će da proizvodi kadrove koji su potrebni za naša preduzeća.
“Ovaj projekat je vrijedan oko šest miliona evra, a mi smo do sada u srednje stručne škole u RS do sada  investirali, odnosno nabavili opreme  u vrijednosti  oko 650 000 KM”, rekao je Đukić.
U okviru istog projekta biće modernizovani kabineti praktične nastave za konobare i kuvare u Ekonomskoj školi i Centru „Sunce“ u Prijedoru, kao i kabinet za varioce u Srednjoj mješovitoj školi „nikola Tesla“ u Kozarskoj Dubici.
Kroz projekat „Praktična nastava na radnom mjestu – faza 2“ planirano je jačanje kapaciteta za izvođenje praktične nastave u školskim radionicama, kabinetima i u preduzećima koja učestvuju u organizaciji i provođenju praktične nastave u formalnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.
Projekat će se provoditi do septembra 2018. godine, a ukupna vrijednost projekta je  276.437,00 KM. Pored navedene modernizacije kabineta praktične nastave, projekat obuhvata niz drugih komplementarnih aktivnosti kao što su obuke nastavnika, obuke mentora, adaptacija nastavnih planova i programa i dr. koje će značajno doprinijeti poboljšanju kvaliteta nastave, ali i promociji pomenutih škola i  zanimanja.